Keynote 19 april: Luk Dewulf

We zijn heel blij dat Luk Dewulf, auteur van het boek ‘Ik kies voor mijn talent’ een presentatie komt verzorgen op 19 april. Luk is al jaren actief op het gebied van waarderend en talent gericht werken in het onderwijs. We introduceren hem alvast graag in deze blog. 

Luk Dewulf
Waar staat het waarderend perspectief voor?
Bij waarderend werken ga je steeds op zoek naar datgene wat werkt in plaats van datgene wat niet werkt. Als je nadenkt over wat je in de toekomst echt wilt, dan vind je in het verleden meestal al voorbeelden hiervan, ook al zijn die erg klein. Door te vertrekken vanuit kracht, successen en talent creëer je een veilige (leer-) omgeving waardoor groei en vaak ook lastige thema’s veel beter bespreekbaar worden.

Wat kan het waarderend perspectief betekenen voor het onderwijs?
Er zijn twee perspectieven of visies op leren. Het eerste perspectief is gebaseerd op tekorten. Je legt de lat op prestaties of je meet die af vanuit een norm. Je stelt tekorten vast en geeft de boodschap dat iemand zijn zwaktes moet ontwikkelen. Zo min mogelijk fouten betekent een hogere score. Daartegenover staat een tweede perspectief waarin het gaat over passie, talent, successen, …  En de wens om te groeien in de richting van je eigen ambities of aspiraties. In onderwijs moeten we streven naar een balans tussen beide perspectieven. Het tweede perspectief is nodig om weerbaar te zijn en veerkracht te hebben in het omgaan met de eisen die door de omgeving aan je gesteld worden. Dit geldt niet alleen voor leerlingen, maar minstens zo veel voor docenten en andere onderwijsprofessionals. Als directies en leraren kunnen werken vanuit hun talent, zijn de voorwaarden gecreëerd om dat ook met leerlingen te doen.

Kun je een voorbeeld geven van hoe het werkt?
Een meisje had het moeilijk op school. Werd gepest, was bleek en voelde zich niet goed. Tot haar moeder haar meenam naar een theateropleiding in het weekend. Week na week haalde ze meer energie uit die activiteit. Ze werd weerbaarder en het begon ook weer beter te gaan op school. Op een zaterdag belde een meisje uit haar klas aan. Ze excuseerde zich voor het pesten van het voorbije jaar. Ze had samen met vriendinnen met bewondering staan kijken hoe het meisje was gegroeid en had spijt.

Waar besteed je tijdens je bijdrage op 19 april in ieder geval aandacht aan?
Mijn verhaal gaat over talent. Wat de definitie daarvan is. Hoe het komt dat je eigen talent zo moeilijk te vatten is. Hoe talent zichtbaar wordt. Hoe je vaardigheden kunt ontwikkelen om meer uit je talent te halen. En wat je kan doen met datgene waar je echt niet goed in bent. De presentatie wordt rijkelijk geïllustreerd met voorbeelden. En tijdens de presentatie breng ik ook een aantal talenten van de aanwezigen in kaart.

Over Luk Dewulf
Luk Dewulf is initiatiefnemer en mede-eigenaar van Kessels & Smit, The Learning Company in België. Hij is zeer actief op het gebied van waarderend en talent gericht werken binnen en buiten het onderwijs. “De enige duurzame basis voor gezonde mensen en krachtige organisaties is: consequent kiezen voor datgene waar je goed in bent. Dat helpt ook om te blijven ontwikkelen en groeien, in een omgeving die je past.” In 2011 kwam zijn boek ‘Ik kies voor mijn talent’ uit. Recent verscheen ‘Help! Mijn batterijen lopen leeg’, een talengerichte visie op oorzaak en herstel bij burnout.

Geplaatst in 10 jarig jubileum, Waarderend Perspectief