Oefeningen

Het kaartspel kan op allerlei manieren en in verschillende settings gebruikt worden. We helpen u graag op weg door een aantal concrete oefeningen op een rij te zetten die met het spel te doen zijn. We hebben de oefeningen onderverdeeld in kennismakers, onderzoekende oefeningen en ontwikkelopdrachten.

Kennismakers
Kennismakers hebben als doel om mensen die elkaar niet goed (of niet op dit gebied) kennen op een leuke manier met elkaar kennis te laten maken. Kennismakers zijn bijvoorbeeld aan het begin van een leertraject te gebruiken of bij de start van een nieuw project.

Verwachtingen, wensen of ambities delen 
Vraag iedereen om een afbeelding te pakken. Deze afbeelding staat symbool voor de verwachting, wens of ambitie waarmee je begint aan de dag of het proces. Laat ieder kort iets vertellen over zijn of haar afbeeldingen en waar hij voor staat.

Kennismaken
Pak alleen de persoonlijke vragen uit het spel (de roze kaarten). Leg ze met de vraag naar beneden neer op tafel. Laat ieder een kaart trekken. Om de beurt leest iemand zijn of haar vraag voor. Ieder beantwoordt kort de vraag (de vragensteller start). Een kortere variant is om maar één persoon de vraag te laten beantwoorden. De vragensteller kan zelf de vraag beantwoorden of de vraag juist uitdelen aan iemand in de groep waarvan hij graag het antwoord op de vraag zou willen weten.

Onderzoekende oefeningen
De onderzoekende oefeningen helpen om te verkennen hoe waarderend en talengericht jullie als team of organisatie al werken en waar eventueel kansen liggen om dit verder te versterken. Belangrijk is om uit een oordeel te blijven (goed of fout) maar het gesprek zo te voeren met elkaar dat alle antwoorden er mogen zijn. Het is dus echt een onderzoekje.

Het vertrekpunt 
Leg alle kaarten door elkaar heen en vraag de deelnemers aan het gesprek om een kaart uit de stapel te trekken en de vraag te beantwoorden. Andere deelnemers mogen aanvullen, maar het is belangrijk dat er geen discussie ontstaat over wie wel of niet gelijk heeft. Vat uiteindelijk het gesprek kernachtig samen aan de hand van de volgende vragen:

  • Wat lukt jullie al op het gebied van het waarderend en talentgericht werken? Waar mogen jullie trots op zijn?
  • Wat vinden jullie lastiger op het gebied van het waarderend en talentgericht werken?
  • Waar liggen kansen om het perspectief in de praktijk verder te versterken?

Ervaringen delen  
We vergeten vaak expliciet aandacht te besteden aan hoe mensen in een proces of ontwikkeling zitten, terwijl het delen van emoties en ervaringen een hele belangrijke voorwaarde is voor een krachtig proces. Als je mensen in het algemeen vraagt naar hun ervaring dan is de kans groot dat ze vooral bespreekbaar zullen maken wat ze lastig vinden of waar ze boos over zijn. Wij maken daarom vaak gebruik van ‘angsten’ en ‘verlangens’ om op een constructieve manier taal te geven aan hoe mensen in een proces zitten.
Vraag iedereen om een afbeelding te pakken die symbool staat voor het verlangen wat mensen hebben bij het proces. Verlangen staat in dit geval voor je wens, droom of ambitie, waar wil je graag naartoe? Vraag mensen ook om aan te geven met welke angst of zorg dit eventueel in verbinding staat. Wat wil je juist niet? Of waar maak je je nu af en toe zorgen over? En, hoe zouden we daar ook recht aan kunnen doen?

Ontwikkelopdrachten
Persoonlijke ontwikkeling
Je kan deze oefening zowel doen in een 1 op 1 setting als met een groep. Haal alleen de roze kaarten uit het spel. Vraag ieder om alle tien de vragen te beantwoorden. Dit kan zowel in stilte (individueel) of help elkaar in kleine groepen met het beantwoorden van de vragen. Vat de belangrijkste inzichten voor jezelf samen. De volgende vragen kunnen daarbij helpen:

  • Waar ben je goed in?
  • Wanneer en in welke omgeving kom jij het best tot je recht?
  • Wat kan je doen om nog meer uit jezelf te halen?

Waarderend en talengericht onderwijs 
Pak de laatste drie niveaus vragen (organisatie, leerling en ouder) uit het spel. Beantwoordt om de beurt een vraag. Onderzoek op basis van jullie antwoorden waar kansen liggen om het onderwijs meer waarderend en talentgericht vorm te geven. Spreek naderhand concrete activiteiten af die jullie gaan ondernemen. De volgende vragen kunnen je helpen om dit zo effectief mogelijk te doen:

  1. Waarom is wat je wilt gaan doen belangrijk?
  2. Wat zie je als resultaat?
  3. Wie of wat heb je nodig en wat moet je kunnen om dat resultaat te bereiken?
  4. Wat ga je als eerst doen?

Dromen
Bij positieve verandering of beweging is het heel belangrijk om niet weg te bewegen van iets van je niet wilt, maar juist toe te werken naar een aanstekelijk doel. Vraag iedereen om een afbeeldingen te pakken die symbool staat voor een droom, idee of wens dat je hebt voor het proces. Waar wil je naartoe? Hoe ziet het er uit als we daar zijn? Waarom is dat voor jou zo belangrijk? Deel de antwoorden met elkaar.