Handleiding

Het kaartspel ‘Vonkelen’ kan op allerlei manieren en in verschillende settings gebruikt worden. Het spel is ontwikkeld om op een positieve en actieve manier te onderzoeken waar kansen liggen in de werkpraktijk om het waarderend en talentgericht werken vorm te geven. Aan de voorkant van de kaarten staat steeds een vraag. Op de achterkant een afbeelding (sfeerkaart). We hebben voor beide toepassingen een aantal concrete oefeningen op een rij gezet. Daarover later meer. Het spel helpt om gesprekken te faciliteren tussen management, medewerkers, ouders en andere betrokkenen.

De voorkant: vragen
Het spel onderscheidt vragen op vijf verschillende niveaus, die ook aan de kleuren te herkennen zijn:

  • Op de roze kaarten een persoonlijke vraag. Deze vragen bieden inzicht in eigen talenten en interesses en in welke omgeving jij het best tot je recht komt.
  • Op de groene kaarten een team vraag. Deze vragen zijn met een concreet team in gedachten (een groep mensen die met elkaar samenwerken) het best te beantwoorden. De vragen helpen om het werkplezier en de effectiviteit binnen de samenwerking te vergroten.
  • Op de blauwe kaarten een organisatie vraag. Deze vragen helpen om te onderzoeken hoe waarderend en talengericht jouw organisatie al is en waar kansen liggen om te groeien vanuit wat al werkt.
  • Op de gele kaarten vragen gericht op de leeromgeving. De vragen helpen om het onderwijs echt talentgericht vorm te geven en het beste uit leerlingen naar boven te halen.
  • Op de paarse kaarten vragen gericht op de interactie met ouders. De vragen ondersteunen de zoektocht naar welke rol ouders kunnen spelen bij het versterken van het waarderend en talentgericht werken op school.

De eerste drie categorieën zijn ook heel goed te gebruiken in andere contexten behalve het onderwijs. De vragen zijn bewust zo geformuleerd dat ze binnen andere settings ook van toegevoegde waarde zijn. Denk aan werk- en leeromgevingen zoals een teamoverleg, een beleidsdag, een workshop, intervisie of zelfs een coachgesprek.

Zie de oefeningen voor meer concrete tips om met de vragen te werken.

De achterkant: afbeeldingen
De afbeeldingen op de achterkant noem je ook wel sfeerkaarten. Onze hersenen kunnen inzichten, ideeën of gevoelens vaak al eerder in beeld vatten, dan in woorden beschrijven. Sfeerkaarten worden dan ook vaak gebruikt om mensen hierbij te helpen, door ze iets te laten toelichten aan de hand van een beeld dat voor hun gevoel past.

Zie de oefeningen voor meer concrete tips.