Blog archief

Aan de slag met waarderende ontwikkelgesprekken

We zien de afgelopen jaren een duidelijke verschuiving in de manier waarop we kijken naar leren en ontwikkelen. Waar heel lang een meer gap-gerichte benadering centraal stond is daar inmiddels een meer waarderend perspectief naast komen te staan. In plaats

Geplaatst in Oefeningen en tips, Waarderend Perspectief

Aan de slag met talent in het basisonderwijs

Vanuit de Genster Groep ondersteunen we een basisschool in Haarlem om meer talentgericht te werken. De school wil graag een plek zijn waar kinderen in de breedte hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Hier geven ze op allerlei manieren een

Geplaatst in Genster Groep, Waarderend Perspectief

Aandacht voor wat goed gaat!

Langzaam komt de discussie binnen het onderwijs op gang of wij onze aandacht met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen wel op de juiste zaken richten. In een interessant opiniestuk in de Volkskrant stelt Lianne de Ree (docent Engels) dat we ons nog te vaak richten op wat een leerling niet kan, of wat een leerling lastiger afgaat, dan op wat wel lukt. Op wat energie geeft, waar een kind blij van wordt en waar zijn of haar talenten liggen.

Geplaatst in Oefeningen en tips, Waarderend Perspectief

Intervisiemethodiek: Leren van successen

De cultuur die op een school heerst, heeft grote invloed op de kwaliteit van het onderwijs. In een professionele cultuur vertrouwen medewerkers elkaar, spreken elkaar aan en willen ze met en van elkaar leren. Intervisie biedt de mogelijkheid om aandacht te besteden aan het eigen functioneren, van elkaar te leren en samen te werken aan een stimulerend werkklimaat waarbinnen ieder zich verantwoordelijk voelt voor het resultaat. Leerkrachten ontwikkelen een professionele attitude; ze durven zich kwetsbaar op te stellen en kunnen reflecteren op het eigen gedrag. In deze blog vind je de intervisiemethodiek ‘Leren van Successen’. Echt een aanrader!

Geplaatst in Oefeningen en tips, Waarderend Perspectief

Waarderend werken binnen het onderwijs

De afgelopen paar jaar is er binnen het onderwijs stevig ingezet op het standaardiseren van leer- en werkprocessen en het zichtbaar en meetbaar maken van prestaties. Dit heeft ons een hoop opgeleverd (recent onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat de CITO reken- en taalscores van leerlingen weer licht vooruit zijn gegaan), maar het heeft ons ook zeker wat gekost in relatie tot creativiteit, bewegingsvrijheid en werkplezier van leerlingen en leerkrachten op scholen. We zien langzamerhand een tegenbeweging opkomen – samen te vatten onder ‘het waarderend perspectief’ – van waaruit we de focus verschuiven naar energie, kracht, talent en successen. Vanuit de Genster Groep versterken we met veel plezier deze beweging! In deze blog meer informatie over wat het waarderend perspectief is en de kansen die het ons biedt voor verbeteren en vernieuwen van het onderwijs…

Geplaatst in Genster Groep, Waarderend Perspectief

Aan de slag met talent!

Op 19 april stond het 10 jarig jubileum van de Genster Groep geheel in het teken van talent, ondernemerschap en positiviteit binnen het onderwijs. In plaats van negatieve beoordelingen en verbeterpunten staat juist talent, energie en interesse aan de basis van ontwikkeling. Het event was een mooie eerste stap. De kunst is nu om deze beweging de komende tijd samen verder vorm te geven. Maar hoe?

Geplaatst in Het Vonkel Spel, Oefeningen en tips, Waarderend Perspectief

Keynote 19 april: Luk Dewulf

We zijn heel blij dat Luk Dewulf, auteur van het boek ‘Ik kies voor mijn talent’ een presentatie komt verzorgen op 19 april. Luk is al jaren actief op het gebied van waarderend en talent gericht werken in het onderwijs. We introduceren hem alvast graag in deze blog.

Geplaatst in 10 jarig jubileum, Waarderend Perspectief