Blog archief

Aan de slag met waarderende ontwikkelgesprekken

We zien de afgelopen jaren een duidelijke verschuiving in de manier waarop we kijken naar leren en ontwikkelen. Waar heel lang een meer gap-gerichte benadering centraal stond is daar inmiddels een meer waarderend perspectief naast komen te staan. In plaats

Geplaatst in Oefeningen en tips, Waarderend Perspectief

Aandacht voor wat goed gaat!

Langzaam komt de discussie binnen het onderwijs op gang of wij onze aandacht met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen wel op de juiste zaken richten. In een interessant opiniestuk in de Volkskrant stelt Lianne de Ree (docent Engels) dat we ons nog te vaak richten op wat een leerling niet kan, of wat een leerling lastiger afgaat, dan op wat wel lukt. Op wat energie geeft, waar een kind blij van wordt en waar zijn of haar talenten liggen.

Geplaatst in Oefeningen en tips, Waarderend Perspectief

Intervisiemethodiek: Leren van successen

De cultuur die op een school heerst, heeft grote invloed op de kwaliteit van het onderwijs. In een professionele cultuur vertrouwen medewerkers elkaar, spreken elkaar aan en willen ze met en van elkaar leren. Intervisie biedt de mogelijkheid om aandacht te besteden aan het eigen functioneren, van elkaar te leren en samen te werken aan een stimulerend werkklimaat waarbinnen ieder zich verantwoordelijk voelt voor het resultaat. Leerkrachten ontwikkelen een professionele attitude; ze durven zich kwetsbaar op te stellen en kunnen reflecteren op het eigen gedrag. In deze blog vind je de intervisiemethodiek ‘Leren van Successen’. Echt een aanrader!

Geplaatst in Oefeningen en tips, Waarderend Perspectief

Speeddaten

Als een groep elkaar niet (goed) kent, start je een bijeenkomst met korte kennismaking. Dit doen we meestal in de vorm van een voorstel-rondje, maar het is vaak leuker en ook krachtiger om er meteen een oefening aan te verbinden. Wij werken graag met de ‘speeddate’. Dit is een vorm waarbij mensen elkaar snel leren kennen en ook alvast oefenen met het stellen van waarderende vragen. Je leest hier hoe het werkt.

Geplaatst in Het Vonkel Spel, Oefeningen en tips

Aan de slag met talent!

Op 19 april stond het 10 jarig jubileum van de Genster Groep geheel in het teken van talent, ondernemerschap en positiviteit binnen het onderwijs. In plaats van negatieve beoordelingen en verbeterpunten staat juist talent, energie en interesse aan de basis van ontwikkeling. Het event was een mooie eerste stap. De kunst is nu om deze beweging de komende tijd samen verder vorm te geven. Maar hoe?

Geplaatst in Het Vonkel Spel, Oefeningen en tips, Waarderend Perspectief