Blog archief

Aan de slag met talent in het basisonderwijs

Vanuit de Genster Groep ondersteunen we een basisschool in Haarlem om meer talentgericht te werken. De school wil graag een plek zijn waar kinderen in de breedte hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Hier geven ze op allerlei manieren een

Geplaatst in Genster Groep, Waarderend Perspectief

Waarderend werken binnen het onderwijs

De afgelopen paar jaar is er binnen het onderwijs stevig ingezet op het standaardiseren van leer- en werkprocessen en het zichtbaar en meetbaar maken van prestaties. Dit heeft ons een hoop opgeleverd (recent onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat de CITO reken- en taalscores van leerlingen weer licht vooruit zijn gegaan), maar het heeft ons ook zeker wat gekost in relatie tot creativiteit, bewegingsvrijheid en werkplezier van leerlingen en leerkrachten op scholen. We zien langzamerhand een tegenbeweging opkomen – samen te vatten onder ‘het waarderend perspectief’ – van waaruit we de focus verschuiven naar energie, kracht, talent en successen. Vanuit de Genster Groep versterken we met veel plezier deze beweging! In deze blog meer informatie over wat het waarderend perspectief is en de kansen die het ons biedt voor verbeteren en vernieuwen van het onderwijs…

Geplaatst in Genster Groep, Waarderend Perspectief

Ontwikkelingen binnen het onderwijs

‘Hot topics’ in het onderwijs worden vaak ingegeven door vragen en invloeden vanuit de maatschappij die vertaald worden in beleid vanuit het ministerie van OCenW. Het gebeurt tegenwoordig nog maar zelden dat er een nieuwe beweging vanuit de onderwijspraktijk zelf ontstaat. De tijd dat de scholen voor vernieuwing – en dan vooral de bevlogen mensen die er werkzaam zijn – de vrijheid namen om een systeem, werkwijze of pedagogische benadering in de praktijk te vervolmaken lijkt soms ver achter ons te liggen. En dat is jammer. Want juist daar zit ontzettend veel kennis, ervaring, vakmanschap en gedrevenheid waar we goed gebruik van kunnen maken. De Genster Groep wil medewerkers in het onderwijs bewegen en motiveren om te Vonkelen. Zodat ze – uitgaande van talent en kracht – initiatief nemen op die dingen waarvan zij denken dat dit het onderwijs beter maakt. Lees hier meer over belangrijke ontwikkelingen binnen het onderwijs.

Geplaatst in Genster Groep, Ontwikkelingen