Aan de slag met talent!

D Sharon Pruitt

Op 19 april stond het 10 jarig jubileum van de Genster Groep geheel in het teken van talent, ondernemerschap en positiviteit binnen het onderwijs. In plaats van negatieve beoordelingen en verbeterpunten staan juist sterke punten, energie en interesse aan de basis van ontwikkeling. Het event was een mooie eerste stap. De kunst is nu om deze beweging de komende tijd samen verder vorm te geven. Maar hoe?

Door: Grad van Wijk en Eefje Teeuwisse

De basis
We willen allemaal graag een fijne leeromgeving creëren, waar een ieder het beste uit zichzelf kan halen. Naast het eigen maken van de nodige cognitieve vaardigheden is het ontdekken en ontwikkelen van talenten en interesses een belangrijke voorwaarde om  met zelfvertrouwen een succesvolle toekomst tegemoet te gaan. Wij hebben in onze praktijk gemerkt dat leerkrachten leerlingen hier het best bij kunnen ondersteunen als ze zelf ook goed in hun vel zitten en op hun beurt echt kunnen werken vanuit kwaliteit en passie. De volgende stappen kunnen helpen om echt aan de slag te gaan in de praktijk.

Stap 1: zelfonderzoek
Een belangrijke eerste stap (die we vaak vergeten) is dan ook om eerst met het team te verkennen hoe waarderend en talentgericht er eigenlijk al naar elkaar gekeken wordt. Kan men aangeven waar een ieder goed in is en maakt men ook echt gebruik van elkaars sterke punten? Weet men waar de onderwijsinstelling echt goed in is en krijgt dit aandacht? Worden successen gedeeld en gevierd? Het waarderend perspectief is echt een (andere) manier van kijken, geen nieuwe werkvorm of modegril. Het wordt dus ook pas effectief als ieder zich – weliswaar op een eigen manier – aan het perspectief verbindt. Breng het team bij elkaar en ga hier open met elkaar over in gesprek. Het kan helpen om een externe adviseur of procesbegeleider te vragen dit gesprek te begeleiden.

Stap 2: de vertaalslag naar het onderwijs
Vervolgens is het belangrijk om goed te kijken hoe waarderend en talentgericht je nu eigenlijk al werkt als school. Waar slagen jullie eigenlijk al heel goed in? Wat is al een onderdeel van jullie normale manier van werken? Wat gaat jullie makkelijk af en waar mag je trots op zijn? Als je in beeld hebt hoe het er nu voor staat dan kan je vervolgens samen bedenken waar jullie kansen zien om het waarderend leren en werken verder te versterken. Wat kun je samen doen om de school een nog fijnere en inspirerende plek te laten zijn? Hoe haal je het beste uit de leerling en de leerkracht naar boven? Hoe is de balans tussen negatieve energie en positieve energie? De vragen uit de kaartenset ‘Vonkelen’ kunnen jullie bij dit gesprek ondersteunen.

Stap 3: probeer dingen uit
We willen vaak te veel in een keer, terwijl het juist goed werkt om op basis van de inzichten uit de vorige fase een aantal concrete eerste stappen of activiteiten te bedenken waar je snel mee aan de slag kunt. Op basis van die ervaringen ontwikkel je de aanpak weer door. Op het moment dat leraren invloed hebben op de activiteiten die je verzint is de kans groter dat ze echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor het succes. De oefeningen die we bij de kaartenset ‘Vonkelen’ ontwikkeld hebben kunnen helpen om de derde stap concreet te maken.

Foto: D. Sharon Pruitt

Geplaatst in Het Vonkel Spel, Oefeningen en tips, Waarderend Perspectief