Aan de slag met talent in het basisonderwijs

Andrés Navarro García

Vanuit de Genster Groep ondersteunen we een basisschool in Haarlem om meer talentgericht te werken. De school wil graag een plek zijn waar kinderen in de breedte hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Hier geven ze op allerlei manieren een invulling aan. Een mooi voorbeeld is de projectweek die afgelopen jaar geheel in het teken van talent stond.

De school heeft ervoor gekozen om met de vijf talentgebieden uit de talententoolbox te werken:

  1. Denk talent – Denkers. Kinderen die graag hun hoofd gebruiken. 
  2. Werk talent – Doeners. Kinderen die graag bezig zijn. Actiegericht en praktisch.
  3. Beweeg en expressie talenten – Sportieve en/of creatieve kinderen.
  4. Talent voor jezelf – Kinderen die zichzelf heel goed kunnen vermaken en energie halen uit alleen dingen doen.
  5. Talent voor anderen – Sociale kinderen die vaak gericht zijn op de ander. Ze kunnen vaak goed zorgen.

Tijdens de week heeft de school meerdere activiteiten ondernomen met de kinderen in het kader van de vijf talent gebieden. Zo hebben de groepen vijf talentposters gemaakt met plaatjes die staan voor de kwaliteiten die horen bij het talentgebied.

Ook hebben de kinderen uit de bovenbouw een kleine vragenlijst mee naar huis genomen. De volgende vragen werden aan de ouders gesteld:

  • Waar is jouw kind goed in (kwaliteiten)?
  • Wanneer is jouw kind echt in zijn of haar element?
  • Wat zou je iedereen aan kunnen raden om samen met jouw kind te doen?
  • In wat voor context komt jouw kind het best tot zijn of haar recht?

De antwoorden werden in de klas besproken.

En dit was nog maar het begin. De komende tijd wil de school aan de slag met het opsporen en versterken van verborgen talenten. Talenten die soms wat ‘verstopt’ zitten achter lastig of uitdagend gedrag. Concreet wordt dit meegenomen in de leerlingbesprekingen tussen IB’er en leerkracht.

Geplaatst in Genster Groep, Waarderend Perspectief